NAKİL SONRASI MALÜLEN EMEKLİLİK

12.07.2013 11:18:46

2006 yılında çıkan yönetmelikte, diyaliz tedavisi gerektiren Kronik Böbrek Yetmezliği raporu %90, Renal Transplant yani nakil sonrası verilen rapor %40 tı.

 
***Yeni Yönetmelik hepsini kurtarmıştı
 
16 Aralık 2010 günü Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelik ise 2006 yılında çıkartılan yönetmeliği tamamen ortadan kaldırdı ve özür oranlarını değiştirdi. Yayımlandığı 16 Aralık 2010 günü yürürlüğe giren yeni yönetmelik gereğince, artık renal transplantasyon yani böbrek naklinin oranı %40’dan %70’e çıkarıldı.
 
Yapılan bu değişiklik sonrasında, malülen emekli edildikten sonra böbrek nakli olan SSK ve Bağ-Kur’luların malüllük aylıkları kesilmeyecek.
 
Diyaliz tedavisi gerektiren Kronik Böbrek Yetmezliği %90
 
Renal Transplant %70 
 
***SGK, yeni yönetmeliği tanımam diyor
 
Yukarıda gördünüz, artık böbrek nakli (transplantasyonu) olanların özür oranı hastaneler tarafından %40 değil, %70 olarak verilmektedir. SGK’dan malülen emekli olabilmek için ise %60 rapor oranı yeterlidir.
 
Fakat, SGK, bu yönetmeliği tanımam diyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ilgililere gönderdiği yazılarda ;
 
“Böbrek nakli olan diyaliz hastalarının böbrek nakli söz konusu olduğunda, 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 özür oranları cetvelinde nakli sonrası verilecek olan iş gücü kaybı oranlarının % 40’dan, %70’e çıkartıldığı, bu yeni gelişme ile organ nakli yapılan kişilerin de 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde “çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malül sayılır” şartının artık nakilli kişiler için de geçerli olduğu anlamına geldiği, bu gerekçeyle böbrek nakli olupta maluliyetleri sonlandırılanlara maluliyetlerinin devamı hususu istenmektedir.
 
Ancak, biz bu yönetmeliğe göre engel durumu tespiti yapmıyoruz bizim baktığımız yönetmelik, 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit işlemleri Yönetmeliği’dir, diyor.
 
***Yönetmeliğin biri  %40 diğeri  %70 diyor.
 
 
Durum ortada, böbrek nakli olanlara bir yönetmelik yüzde 70 işgöremez diyor SGK’nın uygularım dediği yönetmelik ise yüzde 40 uygularım diyor. Bu durumda aynı kişinin özür durumu için iki yönetmelik çelişmektedir. Bu sorunu da ancak mahkemeler çözebilir. Zira, SGK’da yönetmeliğini değiştirip yüzde 70 yaparsa sorun davasız-mahkemesiz hallolur ama SGK’nın buna yanaşmayacağı da görülüyor.
 
Kaynak : Kenan AKTAŞ

Yorumlarınız


Haberin okunma sayısı : 8717
Önemli not: diyalizmerkezleri.org, siteye alınan haberlerin içeriği hakkında sorumluluk kabul etmez. Haberi orjinal kaynağından yargı yolu ya da karşılıklı rıza sonucu kaldırtmışsanız, sitemize başvurarak haberin sitemiz içeriğinden de kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Haberlerde gizli reklam bulunması olasılığı vardır.

Diğer Haberler