Engelliler İçin ÖTV'siz Araç Alımı

2.08.2017 09:54:59

Engellilerin ÖTV'siz araç alımı hakkında bilinmesi gerekenler.

Soru 1: B sınıfı ehliyeti olan engelliler ÖTV ödemeden sıfır araç sahibi olabilir mi?

Hayır, %90 ve üzeri engel oranı olan kişiler için aracı 3.derece yakınları kullanabileceğinden ehliyet şartı bulunmaksızın ÖTV ödemeden sıfır araç alabilir.

Soru 2: H sınıfı ehliyetli Otomatik vitesli bir aracı ÖTV'siz alabilir mi?

Otomatik vites tek başına tertibat sayılmamaktadır. Sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar tertibat yaptırdığı takdirde ÖTV indiriminden faydalanabileceklerdir. 2. Sol ayağındaki veya sol bacağındaki sakatlık nedeniyle otomatik vitesli araç kullanabilecek kişiler ise, "H Sınıfı Ehliyet Alabilir, Otomatik Vitesli Araç Kullanabilir." ibaresi olduğu takdirde otomatik vitesli araca tertibat yapılmadan ÖTV indiriminden yararlanabilir. Ayrıca sol el/kolda engelliliği bulunan kişiler ise, manuel vites kolunu engelliliğe uygun olarak direksiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde tadilat yaptırması veya taşıtın fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş olması gibi hallerde ise yapılan işlemler özel tertibat kabul edilebilir.

Soru 3: Engellilere B sınıfı veya H sınıfı ehliyetlerden hangisini tavsiye edilir?

Engelli durumunuz sebebiyle H sınıfı ehliyet almanız gerekmektedir. Aksi halde denetime takıldığınızda cezai işlem uygulanacaktır

Soru 4: Engelli aracı olarak tescilli araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) öder mi? Zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekir mi?

Engelliler üzerine tescil edilmiş araçlardan MTV alınmaz. Ancak zorunlu trafik sigortası yaptırılmak zorundadır.

Soru 5: % 90 üzeri engelliler adına tescilli araçları kimler kullanabilir?

%90 ve üzeri engelliler için noter onaylı iş akdiyle çalışan sürücüsü, kanuni vasisi ve 3 derece kan ve sıhri akrabalarına kadar kullanabilir.

Soru 6: ÖTV İndirimli Otomobil almak için hangi belgeler gerekiyor? hangi işlemleri yapılması lazım?

%90 üzeri engelliyseniz sağlık raporunuz yeterli olacaktır. %90 altı engelliyseniz Tam teşekkülü hastaneden alınan engelli sağlık raporu(Raporda H sınıfı ehliyet alabilir, Özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi olacaktır.) Motorlu araç tescil belgesi(ruhsat) Araçlar için teknik donanım belgesi Proje raporu malül ve engelliler adına tescilli taşıtlarda mtv istisnası bildirim formu ilgili acenta tarafından vergi dairesine verilecektir.

Soru 7: Yurtiçinden alınan aracın devir ve temlikinde vergilerin durumu nasıldır?

Aracın engelli kişiye satımında 3 ; diğer kişilere satımında 5 yıl geçtiyse ötv geri iade alınmayacaktır.

Soru 8: H sınıfı ehliyet için alabilmek için şartlar nelerdir?

Sağlık kurulu raporunda "H sınıfı ehliyet alabilir " ibaresi bulunması gerekir. Bu raporla sürücü kurslarına başvuru yapılır.

Soru 9: ÖTV indirimli araç alınırsa yeşil kartı iptal edilir mi?

Gss iptal edilmez. Sadece gelir testi yapılırken aracınızın rayiç bedeli hane hesabına katılır. Ve Gss sonucunuza istinaden aylık prim ödeyenler statüsüne girebilirsiniz.

Soru 10: Ötv indirimli araç nereden alınır?

Engelli raporunuz ve H sınıfı ehliyetiniz ile bayilere gittiğinizde işlemleriniz yapılacaktır. ÖTV sizin adınıza satıcı tarafından devlete ödenen bir vergidir. Gerekli işlemleri satıcı yapacaktır.

Soru 11: ÖTV indirimli araç için engel oranı kritik midir?

ÖTV indiriminden yaralanabilmek için sağlık raporunuzda özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi olması şarttır.Bununla beraber araçta engellinize uygun bir tertibatın yapılabilmesi gerekir.Aksi halde engelli oranınız kritik değildir.

Soru 12: İşitme engelliler ÖTV ödemeden taşit alabilir mi?

% 90 altında İşitme engelliler indirimli araç alamamaktadır. İşitme engeli ile hareket ettirici tertibat arasında bir ilişki bulunmamaktadır.Tertibat yapılamadığı için indirim alamamaktadırlar.

Soru 13: Araçlardaki "özel tertibattan" kasıt nedir?

Aracın hareket ettirici sistemlerinde yapılan değişikliktir. Debriyaj, gaz, fren, vites kolu vs... yapılacak değişiklikler kastedilmektedir.

Soru 14: 2. kez ötv indirimli araç alınması için süre ne kadardır?

ÖTV'sini ödemek kaydı ile arac 5 yıl dolmadan satılabilir. Ancak ilk iktisaptan 5 yıl geçmeden ötv indirimili 2.bir araç alamazlar.

Soru 15: %90 üzerinde engelli raporu olanların aldığı araçları kimler kullanabilir?

Üçüncü dereceye kadar kan bağı olan akrabaları veya sigortalı olarak tutulan sürücü aracı kullanabilir.

Soru 16: 3 dereceye kadar akrabalar kimlerdir?

Birinci Derecede Kan Hısımları Kişinin; Çocukları [ve eşleri],Annesi [ve eşleri],Babası [ve eşleri]. Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin;Eşinin Annesi [ve eşleri],Eşinin Babası [ve eşleri]. İkinci Derecede Kan Hısımları Kişinin; Kardeşleri [ve eşleri],Torunları [ve eşleri],Büyük annesi [ve eşleri],Büyük babası [ve eşleri]. İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin;Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce) [ve eşleri],Eşinin büyük annesi [ve eşleri],Eşinin büyük babası [ve eşleri]. Üçüncü Derecede Kan Hısımları Kişinin;Kardeşinin çocukları (yeğenleri) [ve eşleri],Dayısı [ve eşleri],Amcası [ve eşleri],Halası [ve eşleri],Teyzesi [ve eşleri]. Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar Kişinin;Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları) [ve eşleri],Eşinin dayısı [ve eşleri],Eşinin amcası [ve eşleri],Eşinin halası [ve eşleri],Eşinin teyzesi [ve eşleri].

Soru 17: Engellilere ait taşıtlar deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelir ve hurdaya çıkarılırsa yeni araç alırken 5 yıllık süre beklenmeden ÖTV istisnasından faydanılabilir mi?

Deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelir ve hurdaya çıkarılırsa 5 yıl beklemeden ötv indirimli araçalınabilir.

Soru 18: ÖTV indirimli alınan aracım satılır mı?

Ötv ödemek kaydıyla araç satılabilir.. Ayrıca özel tertibatlı engelli arabasının tertibatının sökülebilmesi ve normal bir araç haline getirilebilmesi için ÖTV'nin ödenmesi gerekmektedir.

Soru 19: engelliler istedikleri hangi model ve türdeki otomobili ÖTV indirimli olarak alabilirler mi?

Bunun için kanunda kısıtlamalar getirilmiştir. Şöyle ki: . Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü aşmayan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar(station vagon, arazi taşıtı ve jeepler dahil) . Motor silindir hacmi 2800 cm3'ü aşmayan sedye ve tekerlekli sandalye taşıyabilecek araçlar, . Motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar,

Soru 20: Zihinsel engelliler bu yasadan faydalanabilirler mi?

Hangi engellinin indirimli araç alabileceğini verilen sağlık raporu belirleyecektir.

Soru 21: .ÖTV indirimli araç alımında engel oranı önemli midir?

Evet, %40 ve üzeri engelli olan kişiler %90 a kadar kendi kullanabileceğinden raporunda H sınıfı ehliyet alabilir, Özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi yer alması gerekiyor. Ayrıca %90 ve üzeri kişiler kendileri kullanamayacağında iş akdi olan sigortalı çalışan veya 3. dereceye kadar yakınları kullanması gerekmektedir. Bu engel oranlarına göre işlem yapılmaktadır. Uymayanlara cezai işlem uygulanır.

Soru 22: Özel tertibat kapsamına hangi düzenlemeler dahil edilmemektedir?

Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb. tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Soru 23: Otomatik Vitesli Araçlarda İstisna Uygulaması nasıl olmaktadır?

Otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılır ve indirim uygulanır.Aynı zamanda sol ayaktaki sakatlıklarda tertibat aranmaksızın indirim uygulanmaktadır.

Soru 24: İstisna Uygulaması olan araçların mirasçılara intikali nasıl olmaktadır?

Ölen kişiden sadece aracın kalması durmunda aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilse dahi ÖTV geri tahsil edilmektedir.Ancak ölen engelliden mirasçılara intikal etmiş olan mirasın birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, bir mirasçının diğer miraslardan vazgeçmesi(feragat değil, bağış yapması) diğer mirasçılarında araçtan vazgeçdiğini gösteren belgenin ibrazı şartıyla araç ötv geri ödemesiz olarak o kişiye devredilir. Soru 25: İstisna Uygulaması olan araçların mirasçılara ötv'siz devrinde aracın satışı nasıl olmaktadır? ÖTV'siz olarak aracın kendisine miras kaldığı kişi, aracı satmak istediğinde ötv geri ödememesi için ölen engellinin aracı aldığı tarihten 5 yıl beklemesi gerekmektedir.Aksi halde mırasçı kişi satarsa ötv geri ödemek zorunda kalacaktır.

YURTDIŞINDAN ARAÇ İTHALİ

Soru 1: Araç ithali için alınan raporun nasıl bir rapor olması gerekir?

Sağlık raporunda "H sınıfı ehliyet alabilir ve özel tertibatlı araç kullanabilir" ibaresinin olması yeterlidir.Ankara naklihane bedelsiz ithalat GÜMRÜK müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Soru 2: Özel tertibatı bulunmayan aracı ithal edilebilir mi?

% 90 üzeri sağlık raporunuz varsa özel tertibatsız araç alabilirsiniz.

Soru 3: İthal edilen araçlarda hangi indirimler bulunmaktadır?

İthal edilerek alınan ötv indirimli araçlarda kdv-mtv-ötv-gümrük vergisi

Soru 4: Gaziler için getirtilen araçlarda özel tertibat bulunmazsa gümrük vergisi ödenir mi?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ve sol bacak sakatlığı olan gaziler özel tertibat aranmaz.

Soru 5: Otomatik vitesli araçlar gümrük vergisine tabi midir?

Otomatik vitesli araçlar özel tertibatlı sayılmamaktadır. Sadece Gaziler otomatik vitesli araç ithal ettiklerinde gümrük vergisi ödemezler.

Soru 6: Gümrük vergisi muafiyeti yedek parça ve aksesuarlarıda kapsar mı?

Özel olarak engelli araçları için getirilen yedek parça ve aksesuarlar, tamir ve bakım araçları için gümrük vergisi alınmaz.

Soru 7: Hangi kurumlara müracaat etmek gerekmektedir?

Hareket ettirici özel tertibatlı araç Türkiye'ye getirilmeden önce engelli kişi veya vekili Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmalıdır.

Soru 8: Yurtdışından ithal edilmiş % 90 üzeri engelli kişi adına tescilli aracı kimler kullanabilir?

% 90 üzeri engelli adına tescilli ithal aracı 3.derece kan ve sıhrı akrabaları ile noter sözleşmeli şoför kullanabilir.

Soru 9: İthal edilen tertibatlı aracın ötv geri ödemesiz satımı için süre ne kadardır?

Ötv indirimli aracın ötv geri ödemesiz aracın kişilere satımı ve devrinde ise 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

Soru 10: İthal araçlarda aracı alan kişinin ötv ödememesi için kaç yıl geçmesi gerekmektedir?

10 yıl geçmesi halinde ötv geri ödeme yapmayacaktır.

Soru 11: İthal edilen aracın miraşçılara intikali vergi durumu nasıldır?

Vefat eden engelli kişinden kalan aracın Varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde alınmayan vergileri tahsil edilir.

Soru 12: Ötv indirimli Araç ithal edebilmek için ne tür engel olması gerekmektedir?

Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerin ortopedik engelden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir.

Soru 13: Yurtdışından kimler ötv'siz araç ithal edebilir?

Yurtdışından ötv'siz araç ithalini 2 grup engelliler ithal edebilir;Ortapedik engeli dolayısıyla hareket kabiliyetini tamamen yitirmiş olan % 90 üzeri engeli kişiler,ortopedik engelli dolayıysla heraket kabiliyetini kısmen yitirmiş olan % 90 altı engelli olan kişiler.

Soru 14: Ötv'siz araç ithalinin şartları nelerdir?

Sağlık raporunda "H sınıfı ehliyet alabilir ve özel tertibatlı araç kullanabilir" ibaresinin olması,ortopedik engelin bulunması,yurtdışında ikametli ise ikametini yutiçine aldırması,araçın bağış yoluyla yada bedel karşılığı alınmasıdır.

Soru 15: Yurtdışından ötv'siz araç ithalinde tertibatı ne zaman yaptırılmalıdır?

Yurtdışından ötv'siz araç ithalini yapabilmek için araç gümrük bölgesine getirilmeden tertibatının yapılması gerekmektedir.

Soru 16: Hangi durumlarda gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir?

Söz konusu aracın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eşyaya ait gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.

Soru 17: İthal edilecek araç için yaş sınırı var mıdır?

Aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski olmaması gerekir.

Soru 18: Aracın satışında gümrük vergisinin geri ödenmemesi için süre ne kadardır?

Gümrük vergisini geri ödememek için ilk iktisab tarihinden 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

Soru 19: Hangi araçlar ithal edilemezler?

Sadece otomatik vitesli olan araçların, özel surette yapılmış tertibatı bulunmayan araçların,Sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların,Arazi araçlarının ithali söz konusu olmamaktadır.

Soru 20: İndirimli araç ithalinde süreç nasıl işlemektedir.?

İstenen belgelerle Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmalıdır.Kurumca belirlenen bir tarihte toplanan karar komisyon araçta yapılacak tertibatı belirler.Komisyonun toplanacağı gün, ilgili malul ve sakat kişi de anılan gümrük idaresinde hazır bulunur.Aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın oybirliği ile verilmesi gerekir. Komisyon kararı, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen "Komisyon Karar Belgesi"nde belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi altı aydır.Bu süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü'ne başvurulur. İki muayene memurundan oluşturulan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde izin verilir.

Soru 21: Yurtdışından ithal edilmiş %90 altı engelli kişi adına tescilli aracı kimler kullanabilir?

% 90 altı engelli kişi adına tescilli aracı sadece aynı kişinin kendisi veya H sınıfı ehliyetli engelli kişi kullanabilir.

Soru 22: Özel tertibatlı aracın başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı nasıl yapılır?

Engel durmunun aynı olması halinde devri gerçekleşmektedir. Kişinin sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir ve devralacak kişinin sakatlığına uygun tertibat değişikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.

Soru 23: Hangi durumlarda gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir?

Söz konusu aracın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eşyaya ait gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.

Kaynak: Engelsizler.net

Yorumlarınız


Haberin okunma sayısı : 2473
Önemli not: diyalizmerkezleri.org, siteye alınan haberlerin içeriği hakkında sorumluluk kabul etmez. Haberi orjinal kaynağından yargı yolu ya da karşılıklı rıza sonucu kaldırtmışsanız, sitemize başvurarak haberin sitemiz içeriğinden de kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Haberlerde gizli reklam bulunması olasılığı vardır.

Diğer Haberler