UYGUN BÖBREK NASIL BULUNUR ?

12.12.2011 17:17:30

Son evre böbrek yetmezliğinin en uygun tedavi şekli böbrek transplantasyonudur.

Böbrek transplantasyonunda iki organ kaynağı vardır.

 1. Canlı verici
 2. Kadavra

CANLI VERİCİ :

 • Birinci derece akrabaları: Annesi-babası-çocuğu
 • İkinci derece akrabaları: Kardeşi-dedesi-ninesi-torunu
 • Üçüncü derece akrabaları: Amcası-halası-dayısı-teyzesi-yeğeni (kardeş çocuğu)
 • Dördüncü derece akrabaları: Üçüncü derecedekilerin çocuklarıdır. Kayın hısımlığında ise kişinin eş tarafından akrabaları aynı şekilde derecelendiriliyor

KADAVRA VERİCİ :

 • Beyin ölümü olan sistemik bir enfeksiyon ve kanser vb. olmayan kişilerdir
 • Kadavra ve canlı vericilerde A-B-0 kan grubu uyumu ve doku ila negatif crossmatch (Rh Faktörü önemli değildir) uyumu gerekir.
 • Canlı vericilerde, 1 ve 2 antigen uyumsuzluğu (Mismatch) varsa vericiler kabul edilebilir.
 • Kadavrada ise HLA B ve DR den birer antigen uyumu ile negatif Crossmatch yeterli uyum sayılır.

BÖBREK NAKLİNE HAZIRLIK AŞAMALARI:

 • Kliniğimize canlıdan yada kadavradan böbrek nakli olmak için başvuran hastalar önce organ nakli cerrahı ile tanışırlar
 • Organ nakli cerrahı tarafından olası riskler konuşularak,tıbbi tetkikler ve operasyon ile ilgili hasta ve ailesine detaylı bilgi verilir

Canlıdan böbrek nakli için başvuran alıcı ve donör yada kadavradan böbrek nakli için başvuran alıcı organ nakli doktoru tarafından, böbrek naklinde hazırlık aşamalarına başlatılmak üzere nakil koordinatörü ile tanıştırılır.   Böbrek nakli için merkezimize geldiğinizde hazırlıkların tamamlanması bir hafta içinde gerçekleşmektedir.

Hastaneye vericinizle geldiğinizde yanınızda getirmeniz gereken belgeler.

*Nüfüs cüzdanı.(Alıcı-verici)

*Diyaliz merkezinden alınmış epikriziniz.(Alıcı)

*24 saatlik idrar.(Verici getirecek)

24 saatlik idrar toplamak için yapılması gerekenler:

-Yaptığınız idrarınızın her damlasının toplanması yapılacak testin sonucu açısından önemlidir.

-24 saatlik idrarı toplamak için laboratuardan plastik kap alınız,ya da 5 lt. temiz su kabı alınız.

-İdrar toplamaya sabah uyandığınız saatten itibaren başlayabilirsiniz.

-Uykudan kalktıktan sonraki günün ilk idrarını tuvalete yapınız.

-Tüm gün ve gece boyunca yaptığınız idrarları verilen kabın içine toplayınız.

-Ertesi gün uyandığınızdaki ilk idrarı topladığınız kabın içine yapınız.

-Tüm idrarları alarak laboratuvara teslim etmek üzere hastaneye getiriniz.

*Başka merkezde yapılmış son 6 ay içinde çekilmiş BT,MR,BATIN USG ,Biokimya tetkikleri,Mamografi,Meme USG gibi. çekilmiş filmlerinizi ve epikrizi değerlendirmemiz için yanınızda getirebilirsiniz.

 • Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir.
 • Dördüncü derece dışındaki başvurular İl Sağlık Müdürlüğünde kurulan Etik Kurulun da değerlendirilir.Etik kurulda ıkı haftada bır kez toplanarak hastaları değerlendirir..kurulda onaylanan hastaların operasyanları planlanarak hastaya bildirilir.

AKRABALIK DERECESİ

1. Derece akraba: Anne,baba,çocuk

2. Derece akraba: Kardeş,dede,nine,torun

3. Derece akraba: Amca,dayı,hala,teyze,

4. Derece akraba: üçüncü derecedekilerin çocuklarıYeğen-Kuzen (kardeş çocuğu)

Eş akrabaları da aynı şekilde derecelendirilir.

KAN GRUBU UYUMU

 • ALICI KAN GRUBU VERİCİ KAN GRUBU
 • AB                                     O – A – B – AB
 • A                                        O – A
 • B                                        O – B
 • · O                                        O – A2

 

 • Kan grubu uyumsuzluğu yada cross uyumsuzluğu

durumunda ise çiftler çapraz nakil için bilgilendirilir

Çapraz nakili kabul eden çiftler değerlendirilip hazırlıklarına başlanılır.

Koordinatörler tarafından getirdiğiniz epikrizle (hastalık öykünüz) alınıp,resimleriniz çekildikten sonra size ait bir dosya oluşturulacaktır.Size Nefroloji doktorundan randevu verilecektir.Diğer tetkiklerin randevularınıda sizin diyalizinizin olmadığı  bir gün sekreterimiz tafından planlanlanarak size bildirilecektir.

Nefrolog sizi görüp Fizik muayenenizi yaptıktan sonra mevcut tetkiklerinizi değerlendirecek ve ileri tetkikleri isteyecektir.

 • Gerekli durumlarda sizi takip eden doktorunuz ile karşılıklı bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir.
 • KAN VERMEK İÇİN GELDİGİNİZDE AÇ OLMALISINIZ

NAKİL İÇİN ÖN HAZIRLIK

Anamnezden sonra hazırlık aşamasındaki

tetkiklere başlanır

 • Kan grubu tayini (alıcı-verici)
 • Biyokimya testleri (alıcı-verici)
 • Serolojik testler (alıcı-verici)
 • HBs Ag + hastalarda (HBV DNA)
 • Anti HCV + hastalarda (HCV RNA) bakılıcaktır.
 • 24 saatlik idrarda Mikroalbüminüri,Kreatinin Klirensi,Total Protein (verici ve preemptif hastalara)
 • Akciğer grafisi (alıcı-verici)
 • EKG (alıcı-verici)
 • EKO,Treadmill,Ritim holteri,TA holteri (hekim isterse)
 • Meme USG (40 yaş↓)
 • Mamografi (40 yaş↑)
 • PAP Smear
 • Tüm batın USG (alıcı)

KONSÜLTASYONLAR (Nefroloji Hekiminin gerekli duyduğu durumlarda istenicektir.)

Kardiyoloji

Jinekoloji

Göğüs Hastalıkları

Gastroentoloji (Hep B + / Hep C +)

Üroloji

Psikiyatri

Diş Hekimi

Canlıdan böbrek nakli için başvuran alıcı ve donör ,kadavradan böbrek nakli için

başvuran alıcı için ise istenilen tetkik ve konsültasyonlar aynıdır.

İstenilen tetkik ve konsültasyonlar tamamlandıktan sonra Nefrolog tarafından dosya incelenir,muayeneleri yapılır ve sağlık durumu iyi olarak değerlendirildiğinde;

HLA doku tipi (alıcı-verici)

Doku cross-match (alıcı-verici)

Flow cytometry cross-match (alıcı-verici)

Panel reaktif antikor (PRA) (alıcı)

MAMS (gerektiğinde)

Renal CTA (verici) ÇEKİLİR.

Her Pazartesi Konsey toplantısında hastaların dosyaları incelenir ve operasyona onay verilenlerin nakil tarihleri belirlenerek, olurluluk onay formu konseye katılanlar tarafından imzalanır.

Konsey sonrası hastalar koordinatörler tarafından bilgilendirilirler

Hazırlamaları gereken resmi evraklar istenir

Servise yatış için davet edilirler

Transplantasyon servisi sorumlu hemşiresine

Dosya ile birlikte teslim edilirler.

CANLI VERİCİLİ BÖBREK TX HASTALARININ HAZIRLAYACAĞI RESMİ BELGELER

Alıcı ve verici adayının noter onaylı t.c kimlik fotokopileri

Alıcı ve vericinin akraba olduklarını belgeleyen vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Vericinin evli ise noter tastikli eş onayı

Verici evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi

Verici evli degil ise anne babasından onay alınacak (noter tastikli)

Akraba dışı canlıdan organ nakli

ETİK KOMİSYON İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA AŞAĞIDAKİ ÜYELERDEN OLUŞUR:

a) Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü,

b) Naklin yapılacağı hastane haricindeki bir kamu hastanesinden bir tabip,

c) Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı,

ç) Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat,

d)Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.

 

 

 

ETİK KOMİSYON İÇİN DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER:

1.Alıcı ve vericinin TC Kimlik Numarası,

2.Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor,

3.Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı, muvafakat belgesi,

4.Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu,

5.Verici ve alıcının nakile uygunluğunu bildiren sağlık raporu,

6.Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise belgelendirmesi,

7.Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyan,

8.Alıcı ve vericinin borcunun olup olmadığına dair beyan,

9.Alıcının ve vericinin ikametgah beyanı,

10.Komisyon gerekli görmesi halinde bu belgeler dışında bilgi ve belgeler talep edebilir.

ÇAPRAZ VERİCİLİ NAKİLLERDE OLMASI GEREKEN BELGELER:

1.Alıcı ve vericilere ait İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi ve akrabalık derecelerini gösteren belge ve bilgiler,

2.Çapraz olarak eşleşen alıcı ve vericiye ait izleme formu,

3.Alıcı ve vericinin nakil merkezi sorumlusu tarafından onaylanmış olurluk raporu,

4.Alıcının, yapılacak organ nakliyle ilgili olarak bilgilendirildiğini; eşleşmeyle belirlenen vericisinin karşı tarafa organ verecek olan akrabasıyla aynı sağlık koşullarına sahip olduğunu ve bu durumu kabul ettiğini gösteren kendisi tarafından imzalanmış belge,

5.Nakil merkezi sorumlusunun yapacağı çapraz nakille ilgili her iki tarafın alıcı ve vericisine ayrıntılı bilgi verdiğini gösteren imzalı belge ile çapraz olarak eşleşen alıcı ve vericiler arasında oluşan yaş, tıbbi koşul eşitsizliği, vb. farklılıklar ile bu farklılıkların neden olabileceği tıbbi sonuçlar hakkında alıcı ve vericilerine ayrıntılı bilgi verdiğini gösteren imzalı belge.

ULUSAL BEKLEME LİSTESİNE KAYIT

Kadavradan böbrek nakli için başvuran ve konseyde kararı verilen hastalar,

Organ Nakli Koordinatörü tarafından Ulusal bekleme listesine kaydı yapılır

Hastalar listeye kayıtları yapıldıktan sonra bilgilendirilir,altı ay da bir tetkikler yenilenerek  liste güncellenir.

Ameliyatın ne zaman olacağı böbrek naklinin canlı yada kadavra kaynaklı olmasına göre değişir.

*Canlı böbrek naklinde operasyon zamanlaması önceden belirlenip alıcı-verici 1 gün öncesinden hastaneye yatırılır.

*Kadavradan böbrek naklinde ise organın hastanede bulunma zamanına göre operasyon zamanı planlanır.Hasta gece / gündüz her an hastaneye yatış için çağırılabilir.

*Kadavradan organ için bekleyen hastalar 24 saat kendilerine ulaşılabilecek telefonları açık olmalıdır.

*Koordinatör kadavradan organ çıktığında sizi arayıp bilgilendirecektir.

*En kısa zamanda (1-2 saat) kan vermek için hastaneye geliniz.

*Çağırıldığınız saatten sonra her hangi bir şey yiyip içmeyiniz.

*Kadavra organı kanıyla sizin kanlarınızın cros-macht testleriniz yaklaşık 3-4 saat kadar sürmektedir.

*Koordinatörünüzün talimatı doğrultusunda aç bekleyiniz.

Organ nakli koordinatörünüz size sonuç ile ilgili bilgilendirme yapacaktır.

Kaynak : http://www.bobreknakli.info/sik-sorulan-sorular.i9.uygun-bobrek-nasil-bulunur-#i

 

web tasarım

Yorumlarınız


Haberin okunma sayısı : 6519
Önemli not: diyalizmerkezleri.org, siteye alınan haberlerin içeriği hakkında sorumluluk kabul etmez. Haberi orjinal kaynağından yargı yolu ya da karşılıklı rıza sonucu kaldırtmışsanız, sitemize başvurarak haberin sitemiz içeriğinden de kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Haberlerde gizli reklam bulunması olasılığı vardır.

Diğer Haberler